Besplatna pravna pomoć za žrtve diskriminacije!!

Na glavnim gradskim trgovima u Zenici i Žepču organizovale smo ulične akcije sa ciljem informiranja građanstva o besplatnoj pravnoj pomoći za žrtve diskriminacije. Željele smo ohrabriti sve one koji/e smatraju da su doživjeli/e diskriminaciju ili imaju saznanja da je neko bio žrtvom diskriminatornih praksi da je Centar za pravnu pomoć ženama sigurno mjesto na kojem mogu podijeliti svoja iskustva diskriminacije, dobiti podršku, informaciju, savjet i besplatnu pravnu pomoć.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).