Online pravna pomoć

Centar za pravnu pomoć ženama od 2009 godine nudi primarnu besplatnu pravnu pomoć i putem interneta.
Putem online pravne pomoći nastojimo pružiti odgovore na postavljena pitanja iz oblasti porodičnog, obligacionog, radnog prava, socijalne zaštite, diskriminacije po osnovu spola, nasilja u porodici, kao i da putem odgovora i analize pravnih tekstova, ukažemo na moguće pravce djelovanja i damo osnovne smjernice i informacije u pogledu rješenja pravnog problema.
Pružanjem oline pravne pomoći napravile smo iskorak ka svim ženama u Bosni i Hercegovini – da na ekonomičniji, brži i efikasan način dobiju informacije o svojim pravima.
Od 2014 godine osim rješavanja pravnih pitanja žena sa područja BiH u fokusu su i pitanja žena koje imaju prebivalište na području Republike Srbije, Crne Gore i Kosova, a u slučaju da im je povrijeđeno, otežano ili upitno ostvarivanje određenog prava vezanog za tlo Bosne i Hercegovine.
Od 2009-2017 godine najmanje 1.500 žena, ali i muškaraca (koji su se obraćali u ime žena) je na ovaj način dobilo besplatnu pravnu pomoć.