Programi centra

Programi centra

Online pravna pomoć

Centar za pravnu pomoć ženama od 2009 godine nudi primarnu besplatnu pravnu pomoć i putem interneta. Putem online pravne pomoći nastojimo pružiti odgovore na postavljena...

Više...
Programi centra

Monitoring suđenja

Monitoring krivičnih postupaka iz oblasti spolnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN) na sudovima u BiH je program koji traje od 2010. Prvi put u BiH Visoko sudsko i...

Više...
Programi centra

Učenje na daljinu

Centar za pravnu pomoć ženama je 2013. godine započeo je implementaciju programa učenja na daljinu. Ovaj program omogućava kontinuirano učenje nositelja i kreatora...

Više...