Publikacije

Publikacije

Zbirka eseja (2014)

„Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova“ je jedinstven sistem učenja na daljinu koji je u periodu septembar 2013 – juli 2014 realizovao Centar za pravnu pomoć ženama...

Više...

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal