Društvena marginalizacija problema nasilja nad ženama u situacijama prisilne izolacije, hitnih okolnosti i restriktivnih mjera

Od jula 2020. godine do danas, održale smo tri (3) regionalna seminara pod nazivom „Društvena marginalizacija problema nasilja nad ženama u situacijama prisilne izolacije, hitnih okolnosti i restriktivnih mjera“.

Zajedno sa predstavnicima/cama institucija u sistemu zaštite žena od nasilja iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine usaglasili smo nekoliko prioritetnih pravaca djelovanja koji će doprinjeti poboljšanju sistema zaštite, prevencije i podrške za žene žrtve nasilja.

Seminari su održani u okviru II Faze regionalnog EU-UNWOMEN programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, pod nazivom „Sprovođenje normi, promjena stavova“.

 

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal