Edukacija i osnaživanje žena i mladih

Kroz različite tipove eukativnih programa Centar za pravnu pomoć ženama radi i dalje će raditi na:

  • Osnaživanju i samopoštovanju žena i djevojčica razvijanjem programa vođene ženske perspektive s ciljem promjene stava i mišljenja i preuzimanjem inicijative za izlazak iz društvene drugosti žena – sukobljavanje sa “otuđenjem od ženskog JA” i otuđenjem žene od žene, prepoznavanje vlastitih vrijednosti, snaga i slabosti;
  • Uspostavljanju i provođenju ToT programa za buduće zagovaračice/zagovarače u cilju rasta broja zagovarača za rodnu ravnopravnost i ljudska prava žena i djevojčica u BiH i regiji;
  • Kontinuiranom provođenju definiranog i prilagodljivog outreach programa, saradnji sa obrazovnim institucijama (nastavno osoblje i pedagozi, učenici i studenti, roditelji…).

Za 21 godina rada najmanje 2.300 žena je učestvovalo u radionicama. Organizovano je 200 trodnevnih seminara, tri treninga za vršnjačke edukatorice, najmanje 550 radionica na kojima je učestvovalo preko 2.500 djevojaka.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal