Edukacija i osnaživanje žena i mladih

Kroz različite tipove eukativnih programa Centar za pravnu pomoć ženama radi i dalje će raditi na:

  • Osnaživanju i samopoštovanju žena i djevojčica razvijanjem programa vođene ženske perspektive s ciljem promjene stava i mišljenja i preuzimanjem inicijative za izlazak iz društvene drugosti žena – sukobljavanje sa “otuđenjem od ženskog JA” i otuđenjem žene od žene, prepoznavanje vlastitih vrijednosti, snaga i slabosti;
  • Uspostavljanju i provođenju ToT programa za buduće zagovaračice/zagovarače u cilju rasta broja zagovarača za rodnu ravnopravnost i ljudska prava žena i djevojčica u BiH i regiji;
  • Kontinuiranom provođenju definiranog i prilagodljivog outreach programa, saradnji sa obrazovnim institucijama (nastavno osoblje i pedagozi, učenici i studenti, roditelji…).

Za 21 godina rada najmanje 2.300 žena je učestvovalo u radionicama. Organizovano je 200 trodnevnih seminara, tri treninga za vršnjačke edukatorice, najmanje 550 radionica na kojima je učestvovalo preko 2.500 djevojaka.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)