Seminar “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi za nosioce pravosudnih funkcija u Republici Srpskoj

Već treću godinu zaredom na poziv i u saradnji sa JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske organizujemo seminar “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi.
Na seminaru su učestvovali/ce sudije/sutkinje iz Banja Luke, Foče, Prnjavora, Višegrada, Srebrenice i okružni javni tužioc Okružnog tužilaštva u Trebinju.
Nadamo se i vjerujemo da smo na ovaj način pružile doprinos unaprijeđenju rodne ravnopravnosti u pravosuđu.
Posebno se zahvaljujemo JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske na ukazanom povjerenju i spremnosti na saradnju.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)