Širenje pristupa pravdi i ženskim pravima kroz parapravnu podršku u zajednici

Centar ženskih prava iz Zenice u partnerstvu sa Udruženjem žena Romkinja iz Bijeljina započeo je implementaciju 24-mjesečnog projekta „Širenje pristupa pravdi i ženskim pravima kroz parapravnu podršku u zajednici“, kojeg finansira Evropska unija u iznosu većem od 150,000.00 EUR.

Cilj projekta je razvijanje parapravnih kapaciteta OCD-a za pružanje integriranih usluga za zaštitu ljudskih prava marginaliziranih i ranjivih grupa.

Intenzivnim višemjesečnim trening programom želimo dati podršku braniteljicama/braniteljima ženskih ljudskih prava za suprostavljanje sistemskom kršenju ljudskih prava, uključujući marginalizovane i društveno isključene Romkinje-braniteljice ljudskih prava, LGBTIQ aktiviste/ice i aktiviste/ice protiv rodno zasnovanog nasilja. Osnažene braniteljice ženskih ljudskih prava kojima se ranjive osobe obraćaju ili mogu s njima lako stupiti u kontakt predstavljaju značajan iskorak ka olakšavanju pristupa pravima i pravdi za ranjivo stanovništvo.

Istovremeno, na lokalnom nivou zagovarat ćemo i promovisati koncept parapravne podrške u ranjivim zajednicama i potaknuti institucionalno umrežavanje s ovlaštenim institucijama, lokalnim zajednicama i donosiocima odluka u lancu sistema zaštite.

#eubih

@Evropska unija u Bosni i Hercegovini

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal