Zajedničkim djelovanjem za prava žrtava trgovine ljudima

Trgovina ljudima i način unaprijeđenja pružanja usluga i podrške za žrtve tema je današnjeg sastanka sa članovima/članicama Regionalnog monitoring tima za borbu protiv trgovine ljudima Posavskog kantona. Sesija je organizovana kao dio aktivnosti koje se provode na teritoriju cijele BiH u cilju jačanja institucionalnog odgovora na prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima.
Aktivnost se provodi pod okriljem Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE USAID Bosnia and Herzegovina, a u okviru projekta Centra ženskih prava iz Zenice pod nazivom „Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima“.
Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire #USAID #bosniaandherzegovina

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)