Catalog of free legal aid and psychological support services for victims of trafficking

The Center of Women’s Rights under the auspices of the USAID / INSPIRE Human Rights Support Program is implementing a 24-month project “Stepping Towards Good Practices in Protecting the Rights of Victims of Trafficking.”

In front of you is a developed Catalog with an overview of free legal aid and psychological support services that the Center of Women’s Rights has at its disposal for victims of human trafficking.

specialized service of free legal aid and psychological support for victims of trafficking, a developed Catalog of services available

Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire

#USAinBiH #USAmbBiH  #USAIDINSPIRE @USAID Bosnia and Herzegovina @Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja