Marked the European Day Against Human Trafficking

By placing the installation with dolls and division of information materials today in the center of Zenica we marked the 18th October, the European Day Against Human Trafficking. In conversation with passersby we wanted them to approach this problem, find out how much they themselves recognize various forms of human trafficking, to encourage them to joint aimed on prevention and combat of human trafficking. See the video that was broadcast live.

This activity was organized as one of the first public events in order to commemorate 20 years of the Center of Legal Assistance for Women.

Support to the activity was provided by the Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina, Department for Combating Trafficking in Human Beings.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja