Obilježen Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Postavljanjem instalacije sa lutkama i podjelom informativnog materijala danas smo u centru Zenice obilježile 18. oktobar, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Kroz razgovor sa prolaznicima/cama željele smo im približiti ovaj problem, saznati koliko i oni/e sami/e prepoznaju različite oblike trgovine ljudima, potaknuti ih na zajedničko djelovanje u cilju prevencije i suzbijanja. Pogledajte i video koji je emitiran uživo.

Ova aktivnost organizovana je kao jedna od prvih javnih događaja u okviru obilježavanja 20 godina rada Centra za pravnu pomoć ženama.

Podršku realizaciji aktivnosti dalo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)