O mreži 4P

Mreža 4P je mreža specijalizirano obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u cijeloj Bosni i Hercegovini. 

Centar ženskih prava je idejni tvorac Mreže 4P, mentor pomagačicama, podrška izabranoj koordinatorici mreže i koordinira realizaciju zajedničkih aktivnosti članica Mreže 4P. Centar ženskih prava provodi obuke za buduće pomagačice i time djeluje na kontinuirano brojčano jačanje mreže i povećanje pokrivenosti BiH pomagačicama u lokalnim zajednicama.

Mreža 4P nastala je sa jasnim opredjeljenjem svih članica da svoj društveni angažman usmjere ka ženama koje su doživjele ili doživljavaju nasilje, prepoznajući slabost lokalnih zajednica da razumiju i prihvate sopstvenu ulogu u kreiranju boljeg i sigurnijeg okruženja.

4P je simbol za:

P – POMAGAČICA

P – PODRŽAVATELJICA

P – PRISTUP, POSVEĆENOST, PAŽNJA, POVJERENJE

P – PRAVDA

Pomagačice su prošle zahtjevan i praktičan program obuke koji ih je osnažio da prepoznaju i primjene najbolji model podrške ženama, uvijek imajući na umu njihovu sigurnost i štiteći njihovo dostojanstvo i integritet. Pomagačice su osobe od povjerenja koje su tu da vam pomognu da imate prilagođen, lakši, brži pristup informacijama i pravima, i pruže podršku prilikom komuniciranja sa institucijama u sistemu zaštite.

Ako želite stupiti u kontakt sa jednom od preko 70 pomagačica iz 30 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine možete to učiniti odabirom grada/lokacije na MAPI 4P MREŽE, gdje ćete pronači sve kontakt informacije.

 

 

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)