Programi

Programi

Online pravna pomoć

Centar za pravnu pomoć ženama od 2009 godine nudi primarnu besplatnu pravnu pomoć i putem interneta. Putem online pravne pomoći nastojimo pružiti odgovore na postavljena...

Više...
Programi

Monitoring suđenja

Monitoring krivičnih postupaka iz oblasti spolnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN) na sudovima u BiH je program koji traje od 2010. Prvi put u BiH Visoko sudsko i...

Više...
Programi

Monitoring krivičnih istraga

Cilj programa koji je sproveden u periodu 2012/2013 i koji ima tendenciju da se nastavi, je da se na osnovu analize arhiviranih krivičnih predmeta izradi izveštaj koji...

Više...
Programi

Učenje na daljinu

Centar za pravnu pomoć ženama je 2013. godine započeo je implementaciju programa učenja na daljinu. Ovaj program omogućava kontinuirano učenje nositelja i kreatora...

Više...

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)