Programi

Programi

Online pravna pomoć

Centar za pravnu pomoć ženama od 2009 godine nudi primarnu besplatnu pravnu pomoć i putem interneta. Putem online pravne pomoći nastojimo pružiti odgovore na postavljena...

Više...
Programi

Monitoring suđenja

Monitoring krivičnih postupaka iz oblasti spolnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN) na sudovima u BiH je program koji traje od 2010. Prvi put u BiH Visoko sudsko i...

Više...
Programi

Monitoring krivičnih istraga

Cilj programa koji je sproveden u periodu 2012/2013 i koji ima tendenciju da se nastavi, je da se na osnovu analize arhiviranih krivičnih predmeta izradi izveštaj koji...

Više...
Programi

Učenje na daljinu

Centar za pravnu pomoć ženama je 2013. godine započeo je implementaciju programa učenja na daljinu. Ovaj program omogućava kontinuirano učenje nositelja i kreatora...

Više...
Support