Programi

Programi

Besplatna psihološka podrška

Za bezbjedniji izlazak iz nasilne zajednice, za lakše nošenje u kriznim i stresnim situacijama, razvijanje mehanizama za prevazilaženje posljedica izazvanih nakon...

Više...
Programi

Mreža 4P

Mentorice smo mreže 4P, mreže koju čini preko 70 pomagačica iz 30 lokalnih zajednica u BiH. Podrška smo izabranoj koordinatorici mreže i koordiniramo realizaciju...

Više...
Programi

Resursni centar

Informisanje profesionalne i akademske zajednice o problemima vezanim za implementaciju domaćih zakona, preprekama i propustima u radu subjekata zaštite, neusklađenosti...

Više...

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)