Učenje na daljinu

Centar za pravnu pomoć ženama je 2013. godine započeo je implementaciju programa učenja na daljinu.

Ovaj program omogućava kontinuirano učenje nositelja i kreatora javnih politika, budućih zagovarača ljudskih prava žena, korištenjem savremenih i široko primjenjivih tehnika učenja na daljinu, uz vodstvo istaknutih predavača iz akademskog i nevladinog sektora. Program je prilagodljiv svim grupama, bez obzira na dob, mjesto prebivališta, radni status, invaliditet…

Prvi specijalizirani kurs u okviru Programa, pod nazivom “Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova”, bio je na teme ljudskih prava žena i zaštite od nasilja nad ženama. Prvi kurs uspješno je završilo 40 polaznika/ca iz 17 BH gradova.

Više o tekućem kursu učenja na daljinu pogledajte OVDJE.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal