Učenje na daljinu

Centar za pravnu pomoć ženama je 2013. godine započeo je implementaciju programa učenja na daljinu.

Ovaj program omogućava kontinuirano učenje nositelja i kreatora javnih politika, budućih zagovarača ljudskih prava žena, korištenjem savremenih i široko primjenjivih tehnika učenja na daljinu, uz vodstvo istaknutih predavača iz akademskog i nevladinog sektora. Program je prilagodljiv svim grupama, bez obzira na dob, mjesto prebivališta, radni status, invaliditet…

Prvi specijalizirani kurs u okviru Programa, pod nazivom “Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova”, bio je na teme ljudskih prava žena i zaštite od nasilja nad ženama. Prvi kurs uspješno je završilo 40 polaznika/ca iz 17 BH gradova.

Više o tekućem kursu učenja na daljinu pogledajte OVDJE.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)