Pravni vodič za marginalizirane i ranjive grupe (2009)

Dajući vlastiti doprinos socijalnoj inkluziji marginaliziranih grupa, kao procesu kojim se osigurava da oni kod kojih postoji rizik od marginalizacije dobiju priliku i sredstva za sudjelovanje u društvenom životu, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica je, suprostavljajući se diskriminaciji istih, pripremio Pravni vodič za marginalizirane i ranjive grupe.
Vodič osigurava savjetodavnu i praktičnu pomoć u cilju obezbjeđenja boljeg pristupa socijalnim uslugama, zdravstvu, obrazovanju, zapošljavanju, kao i propisima kojima se štite osnovna ljudska prava. 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)