Obilježen Evropski dan pravde 2022

Obilježavanje Evropskog dana pravde 2022 bio je za poželjeti! Dugotrajna zalaganja za zaštitu žena od nasilja prepoznata je od pravosudnih institucija, kao i predstavnika/ca institucija socijalne zaštite, policije, te međunarodnih i domaćih organizacija.
Veliko hvala Katici Jozak-Mađar, predsjednici Kantonalnog suda Novi Travnik, koja je uručila zahvalnice Organizaciji i predsjednici Centra ženskih prava, Meliha Sendić, za izuzetan doprinos obilježavanju Evropskog dana pravde.
Zahvaljujemo se i na prilici da „Novi pristup, novi model u zaštiti žena od nasilja – Osoba od povjerenja” predstavimo široj pravosudnoj zajednici, za koji uvažena predsjednica Suda smatra da treba biti u fokusu interesovanja svih institucija u sistemu zaštite i budući orijentir u radu.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)