Edukacija za uposlenike Općinskog suda u Travniku, na temu: “Rodna (ne)ravnopravnost-predrasude i stereotipi”

U organizaciji Centra za prava žena iz Zenice, u Konjicu se od 10. do 11.11.2022.godine održavala edukacija za uposlenike Općinskog suda u Travniku, na temu:  “Rodna (ne)ravnopravnost-predrasude I stereotipi”.

Edukacija je imala interaktivni karakter, i samim tim je doprinjela usvajanju novih znanja, naročito u pogledu  društvene manifestacije razlika između pojmova ROD I SPOL, te saznanja o novoj praksi  u osiguranju podrške i pomoći za žrtve nasilja.

Učesnike edukaciju čini li su i sudačko i neasudačko osoblje suda, što je dobilo jednu novu dimenziju u sticanju novih znanja, a edukatorice Centra za prava žena,su svojim vještinama uspjele prenijeti znanje na sve učesnike, te ih uključiti u diskusiju.

Sa ove edukacije svi učesnici nose pozitivne dojmove, uz zahvalnost Centru za prava žena Zenica, za izvanrednu organizaciju, sa očekivanjem da se poslovna saradanja Centra i suda i dalje nastavlja u kontinuitetu.

Prema planu Centra za prava žena, planira se još jedna edukacija koja će se organizirati na isti način, van zgrade suda, kao i edukacije in house.

Strateškim planom suda određeno je da se broj edukacija za sudsko i nesudsko osoblje poveća na godišnjem nivou, pa je i ova edukacija doprinjela ostvarenju dijela Strateškog plana suda.

Općinski sud u Travniku također je donio Akcioni plan za implementaciju Strategije rodne ravnopravnosti koju je usvojilo Visoko sudsku i tužilačko vijeće BIH, a ova edukacija će pomoći da se Akcioni plan uspješno realizira i da se uspješno implementira Strategija rodne ravnopravnosti.

Tekst smo u potpunosti preuzele sa zvanične web stranice Općinskog suda u Travniku, kako bi prikazali njihove utiske o održanom seminaru. Foto credits: Centar ženskih prava

Hvala The Kvinna till Kvinna Foundation na podršci!!

Link: https://opsud-travnik.pravosudje.ba/vstvfo/B/51/article/117727

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)