Udruženi u borbi protiv diskriminacije

Prethodna dva dana Centar je održao dva informativno-konsultativna seminara u Zenici i Vitezu na temu prevencije i eliminacije diskriminatornih praksi u institucijama socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanju i državnim službama.

Učesnici/ce su bili/e predstavnici navedenih institucija i službi iz Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona koji/e su temu prepoznali kao veoma aktuelnom. Prema njihovim riječima seminari su uspjeli približiti problem diskriminacije i neadekvatne primjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH, kao i preprekama sa kojima se žrtve diskriminacije susreću prilikom ostvarivanja svojih prava. Učesnici/ce su izrazili spremnost i želju za užom saradnjom kako bi i sami mogli raditi na prevenciji i eliminaciji diskriminacije na terenu i unutar svojih institucija.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

 

Support