Udruženi u borbi protiv diskriminacije

Prethodna dva dana Centar je održao dva informativno-konsultativna seminara u Zenici i Vitezu na temu prevencije i eliminacije diskriminatornih praksi u institucijama socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanju i državnim službama.

Učesnici/ce su bili/e predstavnici navedenih institucija i službi iz Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona koji/e su temu prepoznali kao veoma aktuelnom. Prema njihovim riječima seminari su uspjeli približiti problem diskriminacije i neadekvatne primjene Zakona o zabrani diskriminacije BiH, kao i preprekama sa kojima se žrtve diskriminacije susreću prilikom ostvarivanja svojih prava. Učesnici/ce su izrazili spremnost i želju za užom saradnjom kako bi i sami mogli raditi na prevenciji i eliminaciji diskriminacije na terenu i unutar svojih institucija.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)