Kampanja “Bežično – nevidljivo, a bolno”

Kampanja “Bežično – nevidljivo, a bolno” ima za cilj da upozna javnost sa problemom i ozbiljnošću posljedica nasilja nad ženama i djecom u čijem se izvršenju koriste Internet i mobilna telefonija (informaciono-komunikacione tehnologije ili IKT). Povodom predstavljanja Kampanje organizovale smo sastanak sa NVO iz 13 gradova širom Federacije BiH koje će u svojim lokalnim zajednicama, kroz organizovanje različitih aktivnosti, potaknuti kreiranje kritične mase podržavatelja za usvajanja izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva

Ova Kampanja dio je šireg zagovaračkog procesa u okviru kojeg je istovremeno održan i prvi sastanak ekspertne Radne grupe koja priprema tekst Nacrta Izmjena i dopuna Krivičnog zakona kao preduslova za sankcionisanje počinitelja IKT nasilja.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)