Kampanja “Bežično – nevidljivo, a bolno”

Kampanja “Bežično – nevidljivo, a bolno” ima za cilj da upozna javnost sa problemom i ozbiljnošću posljedica nasilja nad ženama i djecom u čijem se izvršenju koriste Internet i mobilna telefonija (informaciono-komunikacione tehnologije ili IKT). Povodom predstavljanja Kampanje organizovale smo sastanak sa NVO iz 13 gradova širom Federacije BiH koje će u svojim lokalnim zajednicama, kroz organizovanje različitih aktivnosti, potaknuti kreiranje kritične mase podržavatelja za usvajanja izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva

Ova Kampanja dio je šireg zagovaračkog procesa u okviru kojeg je istovremeno održan i prvi sastanak ekspertne Radne grupe koja priprema tekst Nacrta Izmjena i dopuna Krivičnog zakona kao preduslova za sankcionisanje počinitelja IKT nasilja.

Support