Posjeta Ambasadora Kraljevine Švedske

Centar za pravnu pomoć ženama danas je imao čast ugostiti Ambasadora Kraljevine Švedske, NJ.E. Anders Hagelberg, i Aišu Bijedić, uposlenicu Ambasade pri Odjelu za razvoj saradnje, ekologiju i klimatske promjene.

Tom prilikom Ambasadora Hagelberg smo upoznale sa tekućim programskim aktivnostima Centra, položaju i statusu žena u pristupu pravdi, ali i planovima za budući period. Ambasador Hagelberg istakao je da je među primarnim fokusima saradnje i razvoja programa Švedske u BiH usmjeren upravo na ljudska prava i rodnu jednakost te je ponudio svoju pomoć i podršku u daljem radu.

Support