Posjeta Ambasadora Kraljevine Švedske

Centar za pravnu pomoć ženama danas je imao čast ugostiti Ambasadora Kraljevine Švedske, NJ.E. Anders Hagelberg, i Aišu Bijedić, uposlenicu Ambasade pri Odjelu za razvoj saradnje, ekologiju i klimatske promjene.

Tom prilikom Ambasadora Hagelberg smo upoznale sa tekućim programskim aktivnostima Centra, položaju i statusu žena u pristupu pravdi, ali i planovima za budući period. Ambasador Hagelberg istakao je da je među primarnim fokusima saradnje i razvoja programa Švedske u BiH usmjeren upravo na ljudska prava i rodnu jednakost te je ponudio svoju pomoć i podršku u daljem radu.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)