Imaju li strane državljanke pravo na porodiljsku naknadu ako su udate za državljane BiH?

Pitanje:
Živim u Sarajevskom kantonu, gdje imam prijavljen boravak već sedam godina, državljanka sam Crne Gore udata za državljanina BiH. Prije šest godina rodila sam dijete i imala sam porodiljski dodatak 12 mjeseci kao i sve majke u KS. Sada sam rodila drugo dijete i u općini Ilidža su mi rekli da ne mogu dobiti porodiljsku nadoknadu, jer sam strani državljanin, a što je predviđeno izmjenama dosadašnjeg zakona. Rekli su mi da ja mogu predati papire, ali da ću to samo džabe raditi i davati pare za neka uvjerenja, kao npr. dokaz da nisam poreski obveznik i sl. Moj muž je državljani BiH po rođenju i trenutno ne radi. Pitam se kakva je to socijalna zaštita pa nas ovako tretiraju. Molim vas za savjet šta mi je raditi.

Odgovor:
Zakonom o socijalnoj zaštiti Kantona Sarajevo, koji obuhvata i sve naknadne izmjene do 2014. godine, propisano je da prava po ovom zakonu ne mogu ostvariti osobe koje nisu državljani Bosne i Hercegovine.

Budući da već sedam godina živite u FBiH, odnosno Kantonu Sarajevo, možete podnijeti zahtjev za prijem u državljanstvo BiH olakšanom naturalizacijom, u skladu sa propisanim uslovima:

  1. da je brak trajao najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i da još uvijek traje u momentu podnošenja zahtjeva;
  2. da se odrekne ili na neki drugi način izgubi svoje ranije državljanstvo prije sticanja BiH državljanstva, osim ako to nije drugačije riješeno bilateralnim sporazumom iz člana 14. Odustajanje ili prestanak ranijeg državljanstva se ne zahtijeva ako to nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati;
  3. da ima odobren stalni boravak na teritoriji BiH.
  4. da ne predstavlja prijetnje po bezbjednost BiH.

Na ovaj način biste dugoročno riješili pitanje uživanja prava iz socijalne zaštite, naravno pod pretpostavkom da imate namjeru nastaviti živjeti u BiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)