U Sarajevu održan trening za kandidatkinje

I danas smo sa kandidatkinjama koje ćemo upoznati sa mogućnostima pravne podrške ukoliko tokom i nakon izbora 2018. godine budu ucijenjene nelegalnim zahtjevima, na drugi način prevarene ili izložene kršenju prava. Pravna pomoć, kad je riječ o kancelarijama, dostupna je u Zenici i Sarajevu (tel/faks:032 402 049, mob: 060 311 19 22), dostupan je i online link  i što je vrlo važno – pravni tim je mobilan. Pogledajte i infografiku o besplatnoj pravnoj pomoći za kandidatkinje. Ovo je drugi u nizu treninga u okviru inicijative SKINI LAŽNO LICE POLITIKE.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal