U Sarajevu održan trening za kandidatkinje

I danas smo sa kandidatkinjama koje ćemo upoznati sa mogućnostima pravne podrške ukoliko tokom i nakon izbora 2018. godine budu ucijenjene nelegalnim zahtjevima, na drugi način prevarene ili izložene kršenju prava. Pravna pomoć, kad je riječ o kancelarijama, dostupna je u Zenici i Sarajevu (tel/faks:032 402 049, mob: 060 311 19 22), dostupan je i online link  i što je vrlo važno – pravni tim je mobilan. Pogledajte i infografiku o besplatnoj pravnoj pomoći za kandidatkinje. Ovo je drugi u nizu treninga u okviru inicijative SKINI LAŽNO LICE POLITIKE.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)