Prava migranata i migrantkinja u Bosni i Hercegovini – urdu, pashtu, perzijski i arapski jezik

Pred vama se nalazi razvijeni –easy to read- i –easy to use- materijal namijenjen upoznavanju migranata i migrantkinja u Bosni i Hercegovini sa lepezom osnovnih prava. Na ovaj način želimo pružiti doprinos boljoj informiranosti migranata i migrantkinja o pravima, ali i doprinos sveukupnim naporima za rano prepoznavanje i sprečavanje nasilja nad ženama migrantkinjama u centrima. Ovaj set materijala pripremljen je na jezicima:

Pashtu jezik:

Prava migranata, pravo na zdravstvenu, socijalnu i psihosocijalnu zaštitu – preuzmi

Prava migrantkinja, pravo na zdravstvenu zaštitu migrantkinja, psihosocijalna zaštita i upis u matične knjige rođenih – preuzmi

Zabrana zlostavljanja, pravo na smještaj i prava djece migranata – preuzmi

Pravo na azil – preuzmi

Nadležne institucije i organizacije koje pružaju podršku i pomoć nadležnim organima u zbrinjavanju migranata – preuzmi

Urdu jezik:

Prava migranata, pravo na zdravstvenu, socijalnu i psihosocijalnu zaštitu – preuzmi

Prava migrantkinja, pravo na zdravstvenu zaštitu migrantkinja, psihosocijalna zaštita i upis u matične knjige rođenih – preuzmi

Zabrana zlostavljanja, pravo na smještaj i prava djece migranata – preuzmi

Pravo na azil – preuzmi

Nadležne institucije i organizacije koje pružaju podršku i pomoć nadležnim organima u zbrinjavanju migranata – preuzmi

Perzijski jezik:

Prava migranata, pravo na zdravstvenu, socijalnu i psihosocijalnu zaštitu – preuzmi

Prava migrantkinja, pravo na zdravstvenu zaštitu migrantkinja, psihosocijalna zaštita i upis u matične knjige rođenih – preuzmi

Zabrana zlostavljanja, pravo na smještaj i prava djece migranata – preuzmi

Pravo na azil – preuzmi

Nadležne institucije i organizacije koje pružaju podršku i pomoć nadležnim organima u zbrinjavanju migranata – preuzmi

Arapski jezik:

Prava migranata, pravo na zdravstvenu, socijalnu i psihosocijalnu zaštitu – preuzmi

Prava migrantkinja, pravo na zdravstvenu zaštitu migrantkinja, psihosocijalna zaštita i upis u matične knjige rođenih – preuzmi

Zabrana zlostavljanja, pravo na smještaj i prava djece migranata – preuzmi

Pravo na azil – preuzmi

Nadležne institucije i organizacije koje pružaju podršku i pomoć nadležnim organima u zbrinjavanju migranata – preuzmi

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)