Uspješno okončan Modul III u okviru programa podržanog od Evropske unije u BiH

U periodu od 17.-19. i od 22.-24. novembra održan je treći modul Obuke u okviru programa “Pružanje podrške u pristupu pravdi i socijalnim uslugama u lokalnoj zajednici”.
Treći modul bio je obilježen snažnom voljom i željom naših učesnica da steknu nova znanja kada su u pitanju mehanizmi pružanja pomoći ženama žrtvama nasilja prilikom ostvarivanja prava u lokalnoj zajednici.
Pod jakim utiscima, čemu je doprinijela i činjenica da je Modul održan neposredno prije otvaranja Kampanje 16. dana aktivizma, naše učesnice Obuke smo iz Zenice poslale kući, a neki od njih su:
“Mene svaki put pola ostane s vama. Dugo razmišljam o svemu što govorimo i ta motivacija koju mi date traje  dugo. Znam da ne mogu riješiti sve probleme na svijetu, ali hvala vam što ste mi dali temelj da mogu pomoći bar jednoj ženi kojoj budem potrebna…”
“Ovaj treći modul mi je bio kao kruna. Posložilo mi se sve šta smo radile i u prva dva modula. Osjećam se osnaženom i sigurnom uz vas. Drago mi je da stvaramo mrežu pomoću koje ću i na jugu zemlje imati osobu kojoj se mogu obratiti, iako se nalazimo daleko”
🇪🇺Finansirano od strane Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)