FEMICID SE NE DEŠAVA IZNENADA!!!!!

Jučer je u Zenici još jedna žrtva femicida postala dio strašne statistike velikog broga ubijenih žena od strane svog (van)bračnog partnera, momka… Danas smo u to ime i u ime svih žena koje su u riziku od nasilja, dižemo naš glas – STOP UBIJANJU ŽENA.
Ovom akcijom ujedno smo otvorile Kampanju 16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama koja počinje sutra na 25. novembar -Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Akciju smo započele simbolično 5 do 12, iako je za nas već odavno prošlo 12 sati!
UBISTVO ŽENE JE NAJSTRAŠNIJA POSLJEDICA KOJOM SE MOŽEMO BAVITI. Zbog toga, poruka je jasna: REAGUJ/SPRIJEČI/PRIJAVI!
Video link sa akcije možete pogledati i ovdje.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)