Postajanje majkom u neoliberalnom kapitalizmu

U Beogradu je dana 20. i 21. maja 2013. godine održan okrugli sto pod nazivom Postajanje majkom u neoliberalnom kapitalizmu.
Okrugli sto predstavljao je otvoren prostor gdje su učesnice imale priliku preispitati značenje postajanja majkom kao oblikom političke subjektivizacije u vrijeme tržisnog fundamentalizma,sveopšte krize,sveprisutne eksploatacije,diskriminatorskih i nasilnih režima seksizma,homofobije i rasizma…
Predstavnica Centra za pravnu pomoć ženama Zenica uzela je aktivno učešće u ovom događaju.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)