Obilježena 3. godišnjica Američkog Nacionalnog Akcionog plana Žene, Mir, Sigurnost

Dana 30. Januara 2015. godine U.S.Ambasadorica Maureen Cormack i USAID Direktor misije, David Barth, bili su domaćini događaja povodom obilježavanja treće godišnjice U.S. Nacionalnog akcionog plana Žene, Mir, Sigurnost.
Gosti događaja bili su lideri iz ove oblasti i razgovarali o načinjenom napretku i tekućim naporima koji su vezani za ulogu žena u upravljanju, miru i sigurnosti u BiH, a jedan od njih bio je i naš Centar za pravnu pomoć ženama.
Link: https://www.facebook.com/usembassy.bih?fref=photo

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)