Forumi na temu „Naknada nematerijalne štete za žrtve trgovine ljudima u okviru krivičnog postupka–iskorak ka dobrim praksama“

Gradovi Tuzla i Konjic bili su mjesto okupljanja sudija/sutkinja, tužilaca/tužiteljica, psihologinja, socijalnih radnika/radnica, doktora/ica, predstavnika/ca ministarstava iz Tuzlanskog, Posavskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog kantona i Brčko Distrikta BiH.
Povod su bili održani stručni Forumi na temu „Naknada nematerijalne štete za žrtve trgovine ljudima u okviru krivičnog postupka–iskorak ka dobrim praksama“.
Centralno pitanje Foruma je kako i šta svi/e zajedno možemo učiniti za bolju zaštitu prava žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku i lakši pristup naknadi štete žrtvama krivičnog djela trgovine ljudima u krivičnom postupku.
Zahvaljujemo se našim izuzetnim panelisticama koje su predstavile stanje u praksi, svako iz svog ugla, kao i svim učesnicima/cama, u želji i naporima za unaprijeđenje prava i položaja žrtava trgovine ljudima u BiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)