Pristup pravdi za žene žrtve i preživjele nasilja na Zapadnom Balkanu i Turskoj tokom COVID-19

Centar ženskih prava je organizirao dvodnevnu Regionalnu konferenciju pod nazivom „Pristup pravdi za žene žrtve i preživjele nasilja na Zapadnom Balkanu i Turskoj tokom COVID-19“ – 26. i 27. novembar 2020. godine.

Na Konferenciji je zvanično predstavljen dokument „Regionalne smjernice za procjenu rizika i upravljanje rizikom za preveniranje ponavljanja i eskalacije nasilja nad ženama“, koji je nastao kao rezultat niza okruglih stolova i obuka koje je Centar ženskih prava sproveo širom regiona Zapadnog Balkana i Turske tokom posljednjih 20 mjeseci.

Ovaj događaj bio je prilika i za premijerno prikazivanje dokumentarnog serijala „Pravda za žene“, koji tumači 14 stvarnih priča žena žrtava nasilja na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koje je pravda iznevjerila. Priče se temelje na stvarnim slučajevima prezentiranim koji ukazuju na propuste i nedostatke u (ne)funkcionisanju sistema zaštite.

Ova aktivnost realizovana je u okviru UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama „Sprovođenje normi, promjena stavova“, kojeg finansira Evropska unija.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)