Pristup pravdi za žene žrtve i preživjele nasilja na Zapadnom Balkanu i Turskoj tokom COVID-19

Centar ženskih prava je organizirao dvodnevnu Regionalnu konferenciju pod nazivom „Pristup pravdi za žene žrtve i preživjele nasilja na Zapadnom Balkanu i Turskoj tokom COVID-19“ – 26. i 27. novembar 2020. godine.

Na Konferenciji je zvanično predstavljen dokument „Regionalne smjernice za procjenu rizika i upravljanje rizikom za preveniranje ponavljanja i eskalacije nasilja nad ženama“, koji je nastao kao rezultat niza okruglih stolova i obuka koje je Centar ženskih prava sproveo širom regiona Zapadnog Balkana i Turske tokom posljednjih 20 mjeseci.

Ovaj događaj bio je prilika i za premijerno prikazivanje dokumentarnog serijala „Pravda za žene“, koji tumači 14 stvarnih priča žena žrtava nasilja na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koje je pravda iznevjerila. Priče se temelje na stvarnim slučajevima prezentiranim koji ukazuju na propuste i nedostatke u (ne)funkcionisanju sistema zaštite.

Ova aktivnost realizovana je u okviru UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama „Sprovođenje normi, promjena stavova“, kojeg finansira Evropska unija.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal