Odlučno za funkcionalniji sistem zaštite žena od nasilja na Zapadnom Balkanu i Turskoj

Centar ženskih prava imao je zadovoljstvo i čast realizirati edukativni program za više od 90 predstavnike/ce relevantnih nacionalnih ministarstava, sudova, tužilaštava, policijskih uprava i agencija, centara za socijalni rad, zdravstvenih institucija iz  Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske.

Program pod nazivom „Društvena marginalizacija problema nasilja nad ženama u situacijama prisilne izolacije, hitnih okolnosti i restriktivnih mjera“ realizirao se kroz dvodnevne sesije u periodu juli-novembar 2020. godine. Razgovarali smo o tome kako se krizne situacije, poput pandemije COVID-19, odražavaju na partnerske odnose, i učesnici/ce su iz svojih perspektiva davali/e procjenu (ne)funkcionisanja sistema zaštite za žene žrtve nasilja. Zajedno sa predstavnicima/cama institucija u sistemu zaštite žena od nasilja usaglašeno je nekoliko prioritetnih pravaca djelovanja koji mogu doprinjeti poboljšanju sistema zaštite, prevencije i podrške za žene žrtve nasilja.

Seminari su održani u okviru II Faze regionalnog EU-UNWOMEN programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, pod nazivom „Sprovođenje normi, promjena stavova“.

 

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal