Odlučno za funkcionalniji sistem zaštite žena od nasilja na Zapadnom Balkanu i Turskoj

Centar ženskih prava imao je zadovoljstvo i čast realizirati edukativni program za više od 90 predstavnike/ce relevantnih nacionalnih ministarstava, sudova, tužilaštava, policijskih uprava i agencija, centara za socijalni rad, zdravstvenih institucija iz  Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske.

Program pod nazivom „Društvena marginalizacija problema nasilja nad ženama u situacijama prisilne izolacije, hitnih okolnosti i restriktivnih mjera“ realizirao se kroz dvodnevne sesije u periodu juli-novembar 2020. godine. Razgovarali smo o tome kako se krizne situacije, poput pandemije COVID-19, odražavaju na partnerske odnose, i učesnici/ce su iz svojih perspektiva davali/e procjenu (ne)funkcionisanja sistema zaštite za žene žrtve nasilja. Zajedno sa predstavnicima/cama institucija u sistemu zaštite žena od nasilja usaglašeno je nekoliko prioritetnih pravaca djelovanja koji mogu doprinjeti poboljšanju sistema zaštite, prevencije i podrške za žene žrtve nasilja.

Seminari su održani u okviru II Faze regionalnog EU-UNWOMEN programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, pod nazivom „Sprovođenje normi, promjena stavova“.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)