Ljudska prava žena u Bosni i Hercegovini

Na poziv Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, predstavnica Centra ženskih prava je u ulozi panelistice učestvovala na Tematskoj sjednici pod nazivom “Ljudska prava žena u Bosni i Hercegovini”.

Tematska sjednica organizovana je u okviru sjednice Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i bila je prilika da se analizira postojeće stanje, razgovara o izazovima u provedbi Zakona i preprekama na putu ka društvu ravnopravnosti. Poseban akcenat dala je predstavnica Centra i govorila o poštivanju prava žena iz ugla nevladinog sektora.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)