Izvještaj i perspektive Regionalne konferencije

Regionalna konferencija „Pristup pravdi za žene žrtve i preživjele nasilja na Zapadnom Balanu i Turskoj tokom COVID-19“, održana u periodu 26-27 novembar 2020. godine, rezultat  je dvogodišnjeg rada na identifikaciji praznina, propusta i nedostataka u (ne)funkcionisanju sistema zaštite u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj, kao i kreiranju konkretnih planova za akciju za svaku od uključenih zemalja.

Uslovi pandemije i korištenje online prostora učinio je da ovaj događaj ne bude ograničen samo na prisustvo profesionalaca/ki i praktičara u sistemima zaštite žena od nasilja, nego da bude dostupan i široj javnosti bez obzira gdje se nalazi i iz koje državi prati.

Regionalna konferencija imala je za cilj da predstavi ključne akcione prioritete na zaustavljanju nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, sadržane u zvanično predstavljenom dokumentu „Regionalne smjernice za procjenu rizika i upravljanje rizikom za sprečavanje ponavljanja i eskalacije nasilja nad ženama“.

Pozivamo Vas da pročitate Izvještaj sa Regionalne konferencije i perspektive učesnika/ca i govornika/ca.

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)