Izvještaj i perspektive Regionalne konferencije

Regionalna konferencija „Pristup pravdi za žene žrtve i preživjele nasilja na Zapadnom Balanu i Turskoj tokom COVID-19“, održana u periodu 26-27 novembar 2020. godine, rezultat  je dvogodišnjeg rada na identifikaciji praznina, propusta i nedostataka u (ne)funkcionisanju sistema zaštite u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj, kao i kreiranju konkretnih planova za akciju za svaku od uključenih zemalja.

Uslovi pandemije i korištenje online prostora učinio je da ovaj događaj ne bude ograničen samo na prisustvo profesionalaca/ki i praktičara u sistemima zaštite žena od nasilja, nego da bude dostupan i široj javnosti bez obzira gdje se nalazi i iz koje državi prati.

Regionalna konferencija imala je za cilj da predstavi ključne akcione prioritete na zaustavljanju nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, sadržane u zvanično predstavljenom dokumentu „Regionalne smjernice za procjenu rizika i upravljanje rizikom za sprečavanje ponavljanja i eskalacije nasilja nad ženama“.

Pozivamo Vas da pročitate Izvještaj sa Regionalne konferencije i perspektive učesnika/ca i govornika/ca.

 

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal