“Da li je pravda iznevjerila žene preživjele nasilja?: Akciono orijentirane preporuke za efikasno sprečavanje, zaštitu i procesuiranje u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj”

Studija analizira propuste i neuspjehe u pružanju odgovora na nasilje nad ženama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu[1], Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj, posmatrano iz perspektive stvranih slučajeva, prijavljenih i procesuiranih unutar pravnog i institucionalnog sistema zaštite.

Glavna svrha ovog regionalnog istraživanja je da pruži konkretne preporuke za djelovanje na poboljšanju sistema zaštite utemeljene na identifikaciji i analizi ključnih nedostataka dobijenih kroz dubinsku studiju 14 slučajeva u gore navedenim zemljama. Jedan od zaključaka studije je da postoje značajne praznine i ograničenja u sistemu zaštite preživjelih, uprkos činjenici da su sve zemlje do određenog stepena poboljšale položaj žena i promovisale rodnu ravnopravnost, usvojile specifično zakonodavstvo za nasilje u porodici i ratifikovale konvencije koje se bave svim oblicima  nasilja.

Studija poziva na istinski interdisciplinarni pristup koji bi prevazišao stroge mehanizme zaštite i proširio se na različita područja poput antidiskriminacije i radnih odnosa, kao i na kontinuiranu edukaciju profesionalaca i zalaganje za istinsko opredjeljenje donosioca odluka na realizaciji međunarodih standarda u ovoj oblasti.

Regionalna studija nastala je unutar okvira UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: “Sprovođenje normi, promjena stavova”, finansiranog od Evropske unije.

[1] Sve reference u ovom dokumentu koje se odnose na Kosovo će biti shvaćene da su u potpunosti u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN 1244 (1999).

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)