Radionica “Upoznaj, zapamti, koristi” sa ženama iz Kaknja

U sali Općinskog vijeća u Kaknju smo 03. juna u održale jedanaestu radionicu pod nazivom „Upoznaj, zapamti, koristi“. Razgovarale smo na temu rodnih stereotipa i uloga, uzrocima i posljedicama nasilja nad ženama, sistemu zaštite… o nasilju koje se vrši putem mobilne telefonije i interneta. Aktivno je učestvovalo svih 33 prisutnih, članica kakanjskih ženskih udruženja, žena uposlenih u općinskim službama i institucijama, žena različite dobi i profesija. Bio je tu i jedan muškarac, kadet policijske akademije na praksi u PU Kakanj. Zahvalne smo na ukazanom povjerenju i pozivu da dođemo ponovo.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)