Radionica “Upoznaj, zapamti, koristi” sa ženama iz Kaknja

U sali Općinskog vijeća u Kaknju smo 03. juna u održale jedanaestu radionicu pod nazivom „Upoznaj, zapamti, koristi“. Razgovarale smo na temu rodnih stereotipa i uloga, uzrocima i posljedicama nasilja nad ženama, sistemu zaštite… o nasilju koje se vrši putem mobilne telefonije i interneta. Aktivno je učestvovalo svih 33 prisutnih, članica kakanjskih ženskih udruženja, žena uposlenih u općinskim službama i institucijama, žena različite dobi i profesija. Bio je tu i jedan muškarac, kadet policijske akademije na praksi u PU Kakanj. Zahvalne smo na ukazanom povjerenju i pozivu da dođemo ponovo.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal