Regionalne smjernice za procjenu rizika i upravljanje rizikom za sprečavanje ponavljanja i eskalacije nasilja nad ženama

Na Regionalnoj konferenciji „Pristup pravdi za žene žrtve i preživjele nasilja na Zapadnom Balkanu i Turskoj tokom COVID-19“ premijerno je predstavljen dokument Regionalnih smjernica za procjenu rizika za sprečavanje ponavljanja i eskalacije nasilja.

Regionalne smjernice predstavljaju ključne akcione prioritete na zaustavljanju nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, sa konkretnim preporukama za države na regulatornom i operativnom nivou kako bi se uklonili utvrđeni nedostaci i praznine u lancu sistema zaštite. Prioriteti su razmatrani iz perspektive Deklaracije Komiteta stranaka Istanbulske konvencije o provedbi konvencije tokom pandemije COVID-19[1], kao i drugih relevantnih međunarodnih dokumenata, standarda i smjernica nastalih u periodu od proglašenja pandemije.

Regionalne smjernice dostupne su na sljedećim jezicima:

Engleski – Regional Guidelines for Risk Assessment ENG

Albanski – Regional Guidelines for Risk Assessment ALB

Crnogorski – Regional Guidelines for Risk Assessment CG

Srpski – Regional Guidelines for Risk Assessment RS

Makeodnski – Regional Guidelines for Risk Assessment MK

Turski – Regional Guidelines for Risk Assessment TUR

 

 

[1] https://rm.coe.int/declaration-committee-of-the-parties-to-ic-covid-/16809e33c6

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)