Pravni vodič za žene

Drage čitateljice,

Nastojale smo na što jednostavniji način odgovoriti na pitanja s kojima se susrećemo u svojoj dugogodišnjoj praksi direktne podrške ženama i te odgovore složiti u Pravni vodic namijenjenu vama. Namijenjena je olakšavanju pristupa pravima i pravdi, informisanju o institucijama koje su vam i u kojem problemu dužne pružiti podršku i u čemu se ta podrška sastoji. Namijenjena je vašem informisanju o pravima kada su u pitanju brak i porodični odnosi, pitanje alimentacije i izdržavanja, socijalnim pravima i pravima porodilja, informacijama o mehaniznima nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te kome i kako se možete obratiti za pomoć i koji su mehanzmi zaštite…

Namijenjena je svim ženama, ali smo je izradile s posebnom brigom za one koje su dodatno marginalizirane zbog svog porijekla ili socijalnog statusa, ili su pripadnice neke marginalizirane manjine, ili žive sa invaliditetom koji im ograničava pristup informacijama i institucijama…

Na narednoj stranici je informacija o tome gdje i kao možete potražiti pravnu pomoć vezane za problematiku obuhvaćenu priručnikom. Na prvi pogled može vam se učiniti da vama lično nikada neće zatrebati ovaj priručnik. Ipak, dobro je da budete informisane, ako se zadesite u  nekoj situaciji u kojoj možete biti podrška ženama u vašoj okolini, vašim kćerkama, majkama, sestrama, komšinicama, prijateljicama…

Izradu publikacije velikodušno je pomogao ISCOS Emilia Romagna Onlus putem Otto per Mille Chiesa Valdese.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)