Prepoznaj i prijavi diskriminaciju

Kroz primjere iz prakse Odjela pravne pomoći Centra, koji su navedeni u Publikaciji želimo građankama i građanima omogućiti lakše prepoznavanje diskriminaciju i upoznavanje sa osnovnim mehanizmima zaštite kroz svaki od pojedinačnih slučajeva.

Vjerujemo da će to pomoći i potaći ih da naprave prvi korak i potraže zaštitu od diskriminacije za sebe ili osobe (grupe) iz svog okruženja. Kao što smo pojedinačno odgovorni da ne činimo diskriminaciju, tako smo kao građani i građanke odgovorni da radimo na njenom prepoznavanju i prijavljivanju.
P(r)ogledajte oko sebe i prepoznaćete!

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal