Prepoznaj i prijavi diskriminaciju

Kroz primjere iz prakse Odjela pravne pomoći Centra, koji su navedeni u Publikaciji želimo građankama i građanima omogućiti lakše prepoznavanje diskriminaciju i upoznavanje sa osnovnim mehanizmima zaštite kroz svaki od pojedinačnih slučajeva.

Vjerujemo da će to pomoći i potaći ih da naprave prvi korak i potraže zaštitu od diskriminacije za sebe ili osobe (grupe) iz svog okruženja. Kao što smo pojedinačno odgovorni da ne činimo diskriminaciju, tako smo kao građani i građanke odgovorni da radimo na njenom prepoznavanju i prijavljivanju.
P(r)ogledajte oko sebe i prepoznaćete!

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)