Kampanja za prava žena koje su preživjele seksualnu torturu u ratu

ZAŠTO su žene koje su preživjele seksualnu torturu u ratu najnevidljivija grupa stradalih?
ZAŠTO nemaju ista prava, bez obzira na nacionalnu pripadnost i mjesto živjeljenja?
ZAŠTO su stigmatizirane i 20 godina nakon rata?
Pitamo odgovorne u Vladi FBiH i Vladi RS!
Ova pitanja do su aktivnosti vezanih za Ženski sud BiH, u kojima učestvuje i naš Centar.
Više info na: https://www.facebook.com/pages/Ženski-sud-Bosne-i-Hercegovine/1449707828596408

 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)