Kampanja za prava žena koje su preživjele seksualnu torturu u ratu

ZAŠTO su žene koje su preživjele seksualnu torturu u ratu najnevidljivija grupa stradalih?
ZAŠTO nemaju ista prava, bez obzira na nacionalnu pripadnost i mjesto živjeljenja?
ZAŠTO su stigmatizirane i 20 godina nakon rata?
Pitamo odgovorne u Vladi FBiH i Vladi RS!
Ova pitanja do su aktivnosti vezanih za Ženski sud BiH, u kojima učestvuje i naš Centar.
Više info na: https://www.facebook.com/pages/Ženski-sud-Bosne-i-Hercegovine/1449707828596408

 

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal