Kampanja za prava žena koje su preživjele seksualnu torturu u ratu

ZAŠTO su žene koje su preživjele seksualnu torturu u ratu najnevidljivija grupa stradalih?
ZAŠTO nemaju ista prava, bez obzira na nacionalnu pripadnost i mjesto živjeljenja?
ZAŠTO su stigmatizirane i 20 godina nakon rata?
Pitamo odgovorne u Vladi FBiH i Vladi RS!
Ova pitanja do su aktivnosti vezanih za Ženski sud BiH, u kojima učestvuje i naš Centar.
Više info na: https://www.facebook.com/pages/Ženski-sud-Bosne-i-Hercegovine/1449707828596408

 

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)