U Zenici otvoren Odjela za podršku svjedocima

Članice Centra za pravnu pomoć ženama danas su prisustvovale svečanoj ceremoniji povodom otvaranja Odjela za podršku svjedocima i završetka radova na nadogradnji zgrade Kantonalnog suda u Zenici. Ovo 16. odjel za podršku svjedocima i žrtvama u BiH. Kroz rad ovog odjela podrška će se pružati u svim predmetima, ne samo u predmetima ratnih zločina, nego i u svim kazenim predmetima gdje su žrtve i svjedoci posebno ranjivi, poput slučajeva nasilja u porodici, seksualnog nasilja te drugih.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)