Nema penzije za nevjenčane parove

Porodični zakon i Zakon o nasljeđivanju FBiH izjednačavaju bračnu i vanbračnu zajednicu u svim pravima, ali Zakon o PIO/MIO nasljedno pravo priznaje isključivo bračnim partnerima.

Azra Ćorić iz Visokog, živjela je 13 godina u vanbračnoj zajednici sve do 2013. godine kada je njen partner iznenada preminuo. Bez obzira na to što Porodični zakon i Zakon o nasljeđivanju FBiH bračnu i vanbračnu zajednicu izjednačavaju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, ne priznaje nasljedno pravo kada su u pitanju vanbračne zajednice. Umjesto Azre, penziju njenog supruga je naslijedila njihova maloljetna kćerka. Sve dok ona bude redovno pohađala školu, primaće penziju. Onog momenta kada školovanje prestane, biće ukinuta i penzija, koja je za njih jedini izvor prihoda.

Sve se desilo brzo
Azra nam ispričala da je njen partner preminuo iznenada. Kaže da se sve desilo u svega nekoliko mjeseci. Ona i kćerka žive kao podstanari, a nekoliko mjeseci prije smrti partnera i sama je imala dvije operacije, što joj je dodatno otežalo život.

“Pokušala sam da regulišem penziju. Iz PIO-a su mi tražili da sa dva svjedoka priložim dokument koji dokazuje da sam živjela 13 godina u zajednici sa preminulim suprugom. Sve sam to predala, ali sam dobila negativan odgovor”, ispričala je Azra.

I nakon takvog odgovora, ona nije odustala. Uvjerena da ima pravo na partnerovu penziju, odlučila je da ide dalje. Od Centra za pravnu pomoć ženama iz Zenice, Azra je dobila veliku nadu da će ipak ostvariti svoje pravo.

“Zašto ja nemam pravo? Živjela sam sa suprugom 13 godina, dokazala sam to sa dva svjedoka, a imam i kćerku iz tog braka”, kaže ona.

Sukob zakona
Amra Bećirović, pravnica iz Centra, objasnila nam je da Porodični zakon i Zakon o nasljeđivanju FBiH izjednačavaju bračnu i vanbračnu zajednicu u svim pravima, ali Zakon o PIO/MIO nasljedno pravo priznaje isključivo bračnim partnerima.

“Naša ideja je bila, kada nam se Azra obratila za pomoć, da uputimo žalbu Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH. Žalbu je poslala Azra, a i Centar, takođe, jer je u ovom slučaju prepoznao diskriminaciju”, rekla je Amra.

Iz onog što je bilo priloženo, Institucija ombudsmena je ovaj slučaj, takođe, prepoznala kao jednu vrstu diskriminacije i uputila dopis Federalnom zavodu PIO/MIO.

Amra kaže da je Fond na dopis Institucije ombudsmena odgovorio pro forma, držeći se zakona i objašnjavajući da u FBiH nikada nije bila praksa da vanbračni partner naslijedi penziju, te da ne vidi potrebu da se to uradi i u slučaju Azre Ćorić.

Institucija Ombudsmena je čak podnijela Prijedlog Vladi FBiH o izmjeni i dopuni Zakona o PIO/MIO u ovom segmentu, ali Vlada nije reagovala. Što se ovog slučaja tiče Institucija ombudsmena je završila svoj istražni postupak i ona više nema nikakav mehanizam da dalje djeluje. Nažalost, preporuke koje Institucija ombudsmena izdaje, nisu obavezujuće, pa tako Federalni PIO/MIO i Vlada FBiH nisu morali da postupaju prema njihovoj preporuci.

Borba se nastavlja
Bez obzira na to što je dobila negativne odgovore, Azra nastavlja borbu i odlučna je da ostvari svoje pravo.

“Naš program zaštite od diskriminacije ne staje. Mi ćemo raditi dalje, jer Azra želi da se bori dalje. Naći ćemo rješenje. Ako to bude bio sudski postupak, onda ćemo ići u sudski postupak”, potvrdila je Amra Bećirović iz Centra.

Sljedeći korak je tužba – u slučaju da se dokaže diskriminacija, to bi bio presedan za sve vanbračne partnere, odnosno partnerice u pravu nasljeđivanja porodične penzije.

“Mi ćemo svakako ići u sudski postupak, a o onome što će biti kasnije, ne mogu govoriti, jer je sudska praksa što se diskriminacije još uvijek nedovoljno razvijena”, rekla je Amra.

U predmetima kada su u pitanju slučajevi diskriminacije, žrtve često nisu spremne da idu u sudski postupak, a to je jako važno. U ovom slučaju nema oklijevanja, jer je Azra odlučna da ide do kraja.

Ona je na kraju rekla da ovo nije pravedan odnos prema vanbračnim zajednicama, jer se dešava da vjenčani partneri ne žive ni godinu dana u zajednici, nemaju čak ni djece, ali je tu nasljedno pravo penzije neupitno.

“Ja sam potpuno isključena, samo zato što sam bila u vanbračnoj zajednici. Boriću se za sebe, ali i za druge ljude koji imaju isti problem kao ja”, poručila je Azra.

Članak u potpunosti preuzet sa Diskriminacija.ba 

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)