Usluge besplatne pravne pomoći na sedam novih lokacija

Zadovoljstvo nam je podijeliti sa vama vijest da od januara 2016. godine usluge direktne besplatne pravne pomoći pružamo na 7 novih lokacija u Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu. Mobilni tim Centra dva puta mjesečno pruža besplatnu pravnu pomoć u Travniku, Novom Travniku, Jajcu, Bugojnu, Vitezu, Busovači i Olovu. Novinu predstavlja i uvođenje broja mobilnog telefona.
Pogledajte promo, pročitajte i podijelite sa drugima.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)