U Beogradu se održava okrugli stol “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Srbiji”

Danas se u Beogradu održava šesti po redu Okrugli stol “Dobre prakse, prepreke, i nedostaci u sistemu zaštite žena i djevojčica od nasilja – stanje u Srbiji”.

Jedan od ciljeva okruglog stola je upoznavanje šire stručne javnosti sa nalazima istraživanja o propustima u sistemu zaštite žena ai djevojčica od nasilja. Zajedno sa brojnim predstavnicima/cama institucija kreirat će se preporuke za efikasno sprečavanje, zaštitu i procesuiranje nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Istraživanje je realizirano u okviru EU-UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj – „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“ 2017-2020.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal