Nastavak saradnje sa Općinskim sudom iz Bugojna

Potpisivanjem Protokola o saradnji Predsjednica Općinskog suda iz Bugojna, Randžana Hadžibegović Haračić, potvrdila je opredijeljenost ovog Suda da pruži doprinos uspostavljanju efikansog i koordinisanog sistema zaštite za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Monitorkama Centra ženskih prava biće omogućeno da adekvatno prate suđenja u predmetima rodno zasnovanog nasilja.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal