Ozvaničena saradnja sa Općinskim sudom iz Ljubuškog

Predsjednica Općinskog suda iz Ljubuškog, Ankica Čuljak i Predsjednica Centra ženskih prava, potpisivanjem Protokola o saradnji ozvaničile su saradnju na unapređenju prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja.

Ovim Protokolom dogovorena je metodologija monitoringa krivičnih postupaka u predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Zahvaljujemo se na spremnosti i opredijeljenosti za zajedničku saradnju.

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)

PayPal