Akcija “Pismo ženi”

Centar za pravnu pomoć ženama Zenica u petak 28.09.2012.godine realizovao je akciju koja se bavi problemom muškog nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Akcija „PISMO ŽENI“ je edukativnog karaktera i sadrži opšte informacije o nasilju, vrstama nasilja, kao i oblicima pomoći i podrške ženama ukoliko su u nasilju ili u riziku od nasilja.

Dvadeset volonterki je tokom jednog dana uručilo 700 pisama.
Ciljna grupa bile su žene starosti od 19 do 70 godina koje žive u selima i naseljima u okolini Općine Zenice, i to na području mjesne zajednice Babino (sela i zaseoci: Jasika, Jurjevići, Drugavci, Kovačići, Lijeske i Vranovići), mjesne zajednice Nemila (sela i zaseoci: Dedić polje, Gračun, Orahovička rijeka, Loznik), mjesne zajednice Koprivna (sela i zaseoci: Gladovići, Koprivna i Ponirak) mjesne zajednice Drivuša i mjesne zajednice Janjići.
Cilj ove akcije je osnaživanje žena da prepoznaju nasilje u porodici i partnerskim odnosima kao i podizanje svijesti o oblicima pomoći i podrške.

Nadamo se da ćete prepoznati važnost potrebe za povećanjem broja žena koje će prepoznati nasilje i obratiti se za pomoć nekoj od institucija ili NVO koje su u sistemu zaštite.
Tragični događaji koji su u posljednje vrijeme učestali u našem gradu pokazuju da svi moramo učestvovati u promjenama koje će naš grad učiniti mirnijim i sigurnijim mjestom življenja. Pojedinačno ne možemo mnogo, ali zajedno, svako u svojoj oblasti, možemo mnogo više, efikasnije i trajnije.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)