Jedna milijarda ustaje

Kampanja JEDNA MILIJARDA USTAJE je pokrenuta kao poziv na akciju i odgovor na užasavajuću statistiku po kojoj je jedna od tri žene tokom svog života prebijena ili silovana. Kako ukupna populacija planete Zemlje iznosi oko 7 milijardi ljudi, procjenjuje se da čak JEDNA MILIJARDA ŽENA, DJEVOJAKA I DJEVOJČICA trpi nasilje.

14. februara, 2013. godine, na 15. godišnjicu obilježavanja V-dana, pridružite se aktivistkinjama/ima, spisateljicama/ma, misliteljkama/ima, slavnim osobama, te ženama i muškarcima širom svijeta kako bi izrazile/i svoju ogorčenost, zahtjevale/i promjene, štrajkovale/i, plesale/i, i USTALE/I protiv nepravde koju žene trpe, zahtjevajući napokon kraj nasilju nad ženama!

Kada se 14. februara, 2013. godine milijarda ljudi udruži u globalnom zahtjevu za zaustavljanje nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama, biti će to zaista globalni glas koji će se sigurno čuti.
I ZENICA USTAJE! PRIDRUŽI SE!

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)