Održan sastanak monitoring timova BiH

Monitoring suđenja slučajeva seksualnog i rodno zasnovanog nasilja za prvih šest (6) mjeseci trajanja obilježen je prvim sastankom monitoring timova BiH koji je održan proteklog petka.
Osim monitorki Centra za pravnu pomoć ženama Zenica i Fondacije Udružene žene iz Banja Luka, na sastanku su učestvovale i monitorke iz organizacija UG Budućnost Modriča, UG Most Višegrad i UG Lara iz Bijeljine.
Na sastanku su razmjenjena iskustva i prakse, poteškoće i problematika sa kojima se monitorke susreću na cijelom području BIH, te su se kreirali slijedeći koraci koji bi u konačnosti doprinjeli kvalitetnoj obradi prikupljenih podataka i davanju preporuka relevantnim institucijama za reformu pravosuđa.
Monitoring suđenja vrši se na 10 općinskih/osnovnih i 10 kantonalnih/okružnih sudova na području BiH.