Održan sastanak monitoring timova BiH

Monitoring suđenja slučajeva seksualnog i rodno zasnovanog nasilja za prvih šest (6) mjeseci trajanja obilježen je prvim sastankom monitoring timova BiH koji je održan proteklog petka.
Osim monitorki Centra za pravnu pomoć ženama Zenica i Fondacije Udružene žene iz Banja Luka, na sastanku su učestvovale i monitorke iz organizacija UG Budućnost Modriča, UG Most Višegrad i UG Lara iz Bijeljine.
Na sastanku su razmjenjena iskustva i prakse, poteškoće i problematika sa kojima se monitorke susreću na cijelom području BIH, te su se kreirali slijedeći koraci koji bi u konačnosti doprinjeli kvalitetnoj obradi prikupljenih podataka i davanju preporuka relevantnim institucijama za reformu pravosuđa.
Monitoring suđenja vrši se na 10 općinskih/osnovnih i 10 kantonalnih/okružnih sudova na području BiH.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)