Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija iz Republike Srspke

Na preporuku VSTV-a BiH, a na poziv CEST-a RS-a, za sudije i tužioce iz Republike Srpske održale smo seminar koji od 2018. godine radimo u saradnji sa CEST-om FBiH.
Seminar na temu “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi” imao je za cilj senzibilizaciju i podizanje svijesti o uticaju predrasuda i stereotipa na donošenje konačne odluke, kao i na položaj žene žrtve rodno zasnovanog nasilja u sudskom postupku.

Više o pojedinostima seminara iz perspektive Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske možete pročitati i na ovom linku.

Mapa: Mreža pomagačica

Lična priča preživjele nasilja: Ništa nije vrijedno trpljenja

Iskorak ka dobrim praksama u zaštiti prava žrtava trgovine ljudima

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja

Osoba od povjerenja – potreba ili nedostatak? (anketa)