Education of holders of judicial functions from Republic of Srpska

On the recommendation of the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina, and at the invitation of Center for Education and Professional Training of Judges and Prosecutors of Republic of Srpska, we held a seminar for judges and prosecutors from the Republic of Srpska, which we have been conducting since 2018 in cooperation with Center for Education and Professional Training of Judges and Prosecutors of Federation of Bosnia and Herzegovina.

The seminar on “Gender (inequality) – prejudices and stereotypes” aimed to sensitize and raise awareness about the impact of prejudices and stereotypes on the issuance of final decisions/sentence, as well as the position of women victims of gender-based violence in court proceedings.

You can read more about the details of the seminar from the perspective of the enter for Education and Professional Training of Judges and Prosecutors of Republic of Srpska at this link.

25 GODINA CENTRA ŽENSKIH PRAVA

Konferencija “Podrška pristupu pravdi za žene žrtve/preživjele rodnozasnovanog nasilja u BiH”

Položaj žena sa iskustvom nasilja u pravosudnom sistemu BiH

O edukaciji policije su rekli…

Žrtve trgovine ljudima izgubljene u lavirintu institucionalne zaštite

Put za efikasnije ostvarivanje prava zrtava trgovine ljudima

(Ne)funkcionisanje sistema zaštite preživjelih nasilja tokom pandemije ili krizne situacije

Podrška preživjelim nasilja tokom pandemije ili bilo koje druge krizne situacije

Kako pomažemo…

OSOBA OD POVJERENJA – Pravo i Potreba Žene Žrtve nasilja

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

Propusti i prepreke u radu institucija – Studija slučaja BIH #2

ZAPADNI BALKAN I TURSKA: Propusti u sistemu zaštite žena od nasilja